KERAPU JENIS BIASA

JENIS IKAN KERAPU




























Gambar : Jenis Ikan Kerapu



Arta Bahari Jaya
Telpon: 085398953666
Beli ikan jenis sunu dan kerapu.