KERAPU JENIS BIASA

JENIS KERAPU BIASA

Gambar : Jenis Ikan Kerapu



Arta Bahari Jaya

email : artabaharijaya@gmail.com

Beli ikan jenis sunu dan kerapu.